תוצאות מחקר המציג תוצאות בדיקות וסקולריות של משתתפים במחקר השמנה מטבולית