השיטה האחרונה להורדת משקל

רוצים להוריד את מסת השומן בעיקר הבטני ומהר, לשמור על מסת שריר?