הדיאטה הבריאה המהירה ביותר

שוב חזרנו אל הספורט במסלול מהמחשב אל המקרר בסגר החוזר. הפעם מחליטים, שלא מאפשרים את תוספת המשקל של הסגר. <