דיאטה לאחרי החגים

כשאתם נמצאים בים ובא גל גדול, יש לכם שתי אפשרויות.

1. להוריד את הראש ולתת לגל לעבור.